Stort fremmøde til generalforsamlingen den 15. marts i Messe C

16-03-2016

Lokalet var fyldt, da Sten bød velkommen til årets generalforsamling, som blev indledt med en forårssang.
 

Herefter fulgte punkterne på dagsordenen styret af dirigent Otto Henriksen.

Formand, Sten Jensen, var tilfreds med årets aktiviteter i foreningen.
Regnskab og budget blev godkendt.

Brandt Revision og Rådgivning fortsætter som foreningens revisor.

 

Ændringer i bestyrelsen
 

Ole Møller går på pension, i stedet indtræder Kevin Barasinski

Dennis Petersen, ønsker ikke genvalg, i stedet indtræder Stig Andresen

Allan Bang Thomsen, genvalgt

Michael Kristensen, genvalgt

 

Kommende bestyrelse 2016
 

- Formand, Sten Jensen
- Næstformand, Nicolaj Ussing
- Kasseansvarlig, Allan Bang Thomsen
- Bestyrelsesmedlem, Stig Andresen
- Bestyrelsesmedlem, Kevin Barasinski
- Bestyrelsesmedlem, Michael Kristensen

Læs referatet fra generalforsamlingen her.