Tidligere afholdte arrangementer
 
Marts 2018
7.
Generalforsamling 2018
Fredericia Håndværkerforening afholder generalforsamling onsdag den 7. marts kl. 16.30 - 17.30 i Messe C, Lokale K2, se invitation her.

Business Fredericia afholder efterfølgende generalforsamling, hvor Jørgen Vig Knudstorp holder inspirationsindlæg, se mere her.   

For vi kan sørge for der er øl, vand og kaffe nok til alle, må du meget gerne melde tilbage til Gitte, mail: fhf@businessfredericia.dk, antallet af deltagere. 

Vel mødt. 
December 2017
6.
Julekoncert
HUSK at reserver datoen til Håndværkerforeningens årlige julekoncert
3.
Julebanko
HUSK at reserver datoen til Håndværkerforeningens årlige julebanko
September 2017
7.
Sommerfesten
HUSK at reserver datoen 07-09-2017 for Håndværkerforeningens årlige sommerfest
6.
Infomøde - Fremtidens Kanalby i Fredericia
Business Fredericia inviterer til et infomøde, hvor du får nærmere info om udviklingen af Kanalbyen, planerne for Sønder Voldgadekvarteret med Entreprenørfirmaet A. Enggaard som bygherre samt planerne for Kongens Punkt med Entreprenørfirmaet STB Byg A/S som bygherre. 

Program
kl. 10.00    Velkomst v. Kristian B. Drejer, Business Fredericia
kl. 10.05    Udviklingen i Kanalbyen v. Tim Andersen, Kanalbyen i Lillebælt/FredericiaC
kl. 10.20    Planerne for Sønder Voldgadekvarteret, Jens Ø Andersen, A. Engaard
kl. 10.50    Planerne for Kongens Punkt, Jimmi Gravgaard, STB Byg A/S
kl. 11:20    Spørgsmål og networking over en sandwich


Praktiske oplysninger
 
TID: 6. september 2017 kl. 10.00-12.00
Frist: 31. august 2017
 
Tilmelding her
 
Juni 2017
15.
Forårs arrangement
HUSK at reserver datoen til Håndværkerforenings Forårs arrangement
Marts 2017
23.
Generalforsamling 2017
HUSK at reserver datoen til generalforsamlingen, der afholdes den 23. marts kl 16-17 i
T-Hansen Lounge, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia (OBS: det er den lounge hvor der er udsigt til fodboldbanerne – det er ikke ADP loungen med udsigt til svømmehallen)

Dagsorden publiceres senere
16.
Dilettant 2017
HUSK at reserver datoen til Dilettant 2017
December 2016
7.
Julekoncert - reserver dato
Julekoncerten afholdes onsdag d. 7/12
HUSK og reserver datoen
4.
Julebanko - reserver datoen
Julebanko afholdes søndag d. 4/12
Husk at reserver datoen:)
September 2016
2.
Sommerfest 2016
Så sker der noget nyt i Fredericia Håndværkerforening.
Vi har igennem flere år haft succes med at afholde den årlige sommerudflugt, men nu vil vi prøve noget andet. Sensommerfesten afholdes i år hos foreningens tidligere medlemmer Pia og Ole Møller, hvor dig og din ledsager inviteres til en festlig aften med god mad, underholdning og hyggeligt samvær.

Invitationen er sendt til vores medlemmer og der er frist for tilmelding den 26. august.
 
Maj 2016
9.
Håndværkerydelser i udbud

Kom til infomøde mandag den 9. maj 2016 kl. 16.00-18.00, og bliv klædt på til at byde ind på håndværkeropgaver i Fredericia Kommune.

På mødet fortæller Fredericia Kommune om arbejdet med den nye udbudsstruktur for håndværkerydelser, giver praktiske informationer om vilkår og krav – og præsenterer de konkrete udbud. Her er tale om håndværkerydelser inden for: el, kloak, maler, murer, tømrer og VVS-ydelser.                                   


Mødet understøtter det seneste års løbende dialog omkring udbud og indkøb mellem Fredericia Kommune og et bredt udvalg af lokale håndværkere. En dialog som Business Fredericia har faciliteret, og som har resulteret i en større gensidig forståelse parterne imellem og dermed en mere professionel samhandel.

Program

 •        Velkomst v. Kristian B. Drejer, erhvervsdirektør i Business Fredericia
 •        Processen bag udbuds- og indkøbsstrukturen v. Michael Holst,
         kommunaldirektør i Fredericia Kommune
 •        Konkrete kommunale udbud af håndværkerydelser, vilkår og krav v. Peter
         Lund Meyer, advokat i Publicure
 •        Deltagere får mulighed for at spørge ind til udbudsforløbet
 •        Afrunding v. Kristian B. Drejer, erhvervsdirektør i Business Fredericia

Praktiske oplysninger
 
TILMELDING: Business Fredericia, via en mail til: info@businessfredericia.dk eller på siden her.
STED: Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
PRIS: Gratis men tilmelding dog nødvendig
INFO: Læs mere om udbud i Fredericia Kommune her
Marts 2016
15.
Generalforsamling - Fredericia Håndværkerforening
Årets generalforsamling den 15. marts giver udover en beretning fra Fredericia Håndværkerforening også god anledning til at networke med andre medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af regnskabet, underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Behandling af rettidig indkomne forslag fra foreningens medlemmer
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
   
Læs mere og tilmeld dig her.

Efterfølgende er der generalforsamling i Business Fredericia 
kl. 18.00 – 21.00 inkl. let traktement, underholdning og networking.

Af hensyn til det samlede arrangement bedes du lave en tilmelding for hver generalforsamling, du ønsker at deltage i.
Februar 2016
4.
DM SKills rundvisning og middag
Fredericia Håndværkerforening inviterer til en spændende rundvisning ved DM i Skills i Fredericia.

Program:
Kl. 16.30: Mødested i Messe C, Vestre Ringvej 101, Fredericia.
                 Rundvisning med mulighed for at se og opleve mere end 60 forskellige fag,
                 læs mere på skillsdenmark.dk

Kl. 18.30: Middag, Cafe Fic, Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, Fredericia.


Praktiske oplysninger:
Tilmelding senest 27. januar til: bm@businessfredericia.dk
Kontakt Benedicte Mejrup for yderligere oplysninger eller spørgsmål.

 
December 2015
14.
Årets julekoncert 2015
Reserver allerede nu den 14. december, hvor der afholdes julekoncert kl. 19 i Christianskirken.
Invitation følger.
November 2015
29.
Julebanko
Reserver allerede nu den 29. november, hvor der afholdes julebanko.
Julebanko finder sted på Café FIC /Fredericia Idrætscenter. Bankospillet foregår kl.15-18 med efterfølgende spisning.
Invitation følger
Oktober 2015
27.
Ønsker du at udbygge samarbejdet med Fredericia Kommune?

Så kom til 'gå-hjem-møde' og bliv klædt på til samarbejdet - den 27. oktober 2015.

Her får du indsigt i de store byggeprojekter i Fredericia Kommune og bliver klogere på byggesagsbehandlingen, udbuds- og indkøbspolitikken.

Få også svar på hvor du finder relevant information - og ikke mindst mulighed for at bidrage med forslag til at skabe en professionelt samhandel.


Læs mere i programmet her.
 

September 2015
15.
Sommerudflugt 2015
Den årlige sommerudflugt bliver en ø-tur til Ærø.
Invitationen er sendt til vores medlemmer og der er frist for tilmelding den 31. august.

Har du spørgsmål, så kontakt:
Formand, Sten Jensen, tlf. 7624 1109, stje@lindpro.dk
Benedicte Mejrup, tlf. 9215 0123, bm@businessfredericia.dk